Strona główna

Ogłoszenie

Przypominamy o obowiązku systematycznego wnoszenia opłat z tytułu członkostwa w Klubie Sportowym "Wifama". Wpłat można dokonywać bezpośrednio w sekretariacie klubu, hala sportowa. Łódź, ul. Niciarniana 1/3 u dyr. M. Kwiatkowskiego,
lub przelewem na konto klubu - Bank PKO BP 21 1020 3378 0000 1102 0106 7180 w tytule wpisując imię i nazwisko zawodnika - rocznik - składka członkowska za ...(m-c/rok).

Informujemy wszystkich zrzeszonych w naszym stowarzyszeniu, że wysokość miesięcznej składki członkowskiej dla członków KS Wifama (młodzików, kadetów, juniorów) wynosi 50,00zł.

Zarząd Klubu Sportowego WIFAMA

logoWifama h240W dniu 7 lutego 2016r. w budynku Szkoły Podstawowej nr 56 w Łodzi odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Klubu Sportowego Wifama.
Ustępujący zarząd podsumował wyniki finansowe oraz sportowe za lata 2012-15. Po udzieleniu absolutorium ustępującemu zarządowi odbyło się głosowanie na listę kandydatów do zarządu Klubu na nową czteroletnią kadencję na lata 2016-19.

 

Nowowybrany zarząd ukonstytuował się następująco:

- Łukasz Rajchelt - prezes

- Włodzimierz Kurek - wiceprezes ds. sportowych

- Bartłomiej Ostrowski - członek zarządu

- Krzysztof Domagała - członek zarządu

- Mirosław Kwiatkowski - członek zarządu

- Bartosz Jabłoński - członek zarządu

 

Do komisji rewizyjnej zostali wybrani:

- Grzegorz Kreczko - przewodniczący komisji

- Henryk Janiak - członek komisji

- Mikołaj Filanowski - członek komisji

 

Na wniosek zarządu Walne Zgromadzenie przyznało tytuł Honorowego Członka Klubu Sportowego Wifama panu Henrykowi Tomczakowi, wieloletniemu członkowi zarządu oraz dyrektorowi KS Wifama.

 

Ośrodki szkolenia

Kontakt

REJESTRACJA ZAWODNIKA

dokumenty grafika

SZKOLENIE MŁODZIEŻY WSPIERANE PRZEZ UMŁ

ldz kreuje logo

Nasza lokalizacja