Ogłoszenia
Facebook
YouTube

Zostań naszym sponsorem

Możesz przekazać 1% swojego podatku na szkolenie siatkarzy w naszym Klubie.

tv manta wifama 9

Uchwałą Zarządu Klubu Sportowego Wifama, od dnia 1 września 2021 r. zmianie ulegają wysokości i formy uiszczania składek członkowskich dla osób zrzeszonych w KS Wifama, i tak:

  • grupy: młodzik / junior młodszy / junior - 90 zł płatne co miesiąc lub 900 zł płatne z góry za 12 miesięcy*
  • grupy minisiatkówki - 40 zł płatne co miesiąc lub 400 zł płatne z góry za 12 miesięcy*

Wpłat można dokonywać bezpośrednio w sekretariacie klubu, hala sportowa. Łódź, ul. Niciarniana 1/3 u dyr. M. Kwiatkowskiego,
lub przelewem na konto klubu - Bank PKO BP 21 1020 3378 0000 1102 0106 7180 w tytule wpisując imię i nazwisko zawodnika - rocznik - składka członkowska za ...(m-c/rok).


 * - z preferencyjnych form regulowania składek członkowskich mogą korzystać tylko członkowie nie posiadających zaległości finansowych wobec Klubu. 

Przypominamy o obowiązku systematycznego wnoszenia opłat z tytułu członkostwa w Klubie Sportowym "Wifama". Wpłat można dokonywać bezpośrednio w sekretariacie klubu, hala sportowa. Łódź, ul. Niciarniana 1/3 u dyr. M. Kwiatkowskiego,
lub przelewem na konto klubu - Bank PKO BP 21 1020 3378 0000 1102 0106 7180 w tytule wpisując imię i nazwisko zawodnika - rocznik - składka członkowska za ...(m-c/rok).

Informujemy wszystkich zrzeszonych w naszym stowarzyszeniu, że wysokość miesięcznej składki członkowskiej dla członków KS Wifama (młodzików, kadetów, juniorów) wynosi 50,00zł.

Zarząd Klubu Sportowego WIFAMA

plakat nabor 2018Szkoła Podstawowa nr 56 w Łodzi ogłasza nabór do siódmej klasy z rozszerzoną liczbą godzin wychowania fizycznego o treści z zakresu elementów piłki siatkowej.

 

Nauka będzie odbywać się w cyklu dwuletnim.

W trakcie kształcenia zapewniamy:
1. Realizację programu szkolenia sportowego równolegle z programem kształcenia ogólnego właściwego dla tego typu szkoły.
2. Wszechstronne szkolenie sportowe prowadzone w ramach zajęć sportowych, według własnego programu szkolenia opracowanego pod kątem specyfiki sportu, jakim jest piłka siatkowa.
3. Obiekty i urządzenia sportowe niezbędne dla realizacji szkolenia (również poza placówką).
4. Program szkolenia wykracza poza kalendarz roku szkolnego – w czasie letnich wakacji będą organizowane zgrupowania sportowe.
5. Współpracę z Klubem Sportowym „WIFAMA” Łódź,Łódzkim Związkiem Piłki Siatkowej i Miejskim Szkolnym Związkiem Sportowym.
6.  Zwiększoną liczbę godzin zajęć sportowych tygodniowo, w tym udział w rozgrywkach młodzieżowych i międzyszkolnych, turniejach o zasięgu regionalnym i ogólnokrajowym.
7. Wysokiej klasy, doświadczonych nauczycieli, trenerów i instruktorów.


Kandydaci zobowiązani są:
- przedłożyć orzeczenie lekarskie informujące o zdolności do uprawiania danego sportu wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, zgodnie z przepisami w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia;
- przystąpić do testu sprawności fizycznej ustalonego przez trenera,
- przedłożyć wniosek o przyjęcie do klasy sportowej oraz pisemną zgodę rodziców na podjęcie nauki w klasie z rozszerzonym programem wychowania fizycznego.

Kandydaci do klasy sportowej mogą zgłaszać się:
 w Sekretariacie Szkoły przy ul. Turoszowskiej 10, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00
lub bezpośrednio u dyrektora szkoły: p. Włodzimierza Kurka (tel. 502 085 600)

 

wifama LOGO 2017


Informujemy wszystkich zrzeszonych w naszym stowarzyszeniu, że Uchwałą Zarządu KS Wifama z dnia 5 września 2017r. zmianie uległa wysokość rocznej składki członkowskiej dla członków KS Wifama (młodzików, kadetów, juniorów) i obecnie wynosi 600,00 zł. W rozliczeniu miesięcznym 12 x 50,00zł.

Prosimy o systematyczne regulowanie składek. Wpłat można dokonywać bezpośrednio w sekretariacie klubu, hala sportowa. Łódź, ul. Niciarniana 1/3 u dyr. M. Kwiatkowskiego, lub przelewem na konto klubu - Bank PKO BP 21 1020 3378 0000 1102 0106 7180 w tytule wpisując imię i nazwisko zawodnika - rocznik - składka członkowska za ...(m-c/rok).


 

 

 

Przejazd ul. Niciarnianą zostanie zamknięty do końca wakacji 2016 r.
Od północy ul. Niciarniana stanie się drogą bez wylotu już od skrzyżowania z ul. Czechosłowacką i ul. Małachowskiego (skręt przy torach w ul. Nowogrodzką nie będzie możliwy). Możliwy natomiast będzie dojazd do hali sportowej KS WIFAMA.

Od strony al. Piłsudskiego będzie można dojechać aż do ul. Józefa, otwarta też będzie ul. Św. Kazimierza i wszystkie uliczki osiedlowe umożliwiające dojazd do bloków po obu stronach ul. Niciarnianej.
Po zachodniej stronie terenu objętego pracami (w kierunku parku 3 Maja) wytyczone zostanie specjalne przejście dla pieszych przez tory kolejowe.
Ruch samochodowy przez tory zostanie przeniesiony na wyremontowaną ul. Widzewską, a na okolicznych ulicach zmieni się organizacja ruchu. Ul. Mazowiecka, Nowogrodzka i Edwarda staną się na pewnych odcinkach jednokierunkowe (patrz mapka).
Kierowcy jadący z południa ul. Niciarnianą lub al. Piłsudskiego z centrum, a chcący wjechać w ul. Widzewską – będą musieli skorzystać z możliwości zawrócenia przez wiadukt na ul. Wałowej.
Także na ul. Widzewskiej będzie czynne przejście dla pieszych przez tory kolejowe.
Zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej dotyczą jedynie autobusów linii 64.

nicia1 f2f7c1d1http://zdit.uml.lodz.pl

Ośrodki szkolenia

Kontakt

Harmonogram treningów

SZKOLENIE MŁODZIEŻY WSPIERANE PRZEZ UMŁ

ldz kreuje logo