wifama LOGO 2017


Informujemy wszystkich zrzeszonych w naszym stowarzyszeniu, że Uchwałą Zarządu KS Wifama z dnia 5 września 2017r. zmianie uległa wysokość rocznej składki członkowskiej dla członków KS Wifama (młodzików, kadetów, juniorów) i obecnie wynosi 600,00 zł. W rozliczeniu miesięcznym 12 x 50,00zł.

Prosimy o systematyczne regulowanie składek. Wpłat można dokonywać bezpośrednio w sekretariacie klubu, hala sportowa. Łódź, ul. Niciarniana 1/3 u dyr. M. Kwiatkowskiego, lub przelewem na konto klubu - Bank PKO BP 21 1020 3378 0000 1102 0106 7180 w tytule wpisując imię i nazwisko zawodnika - rocznik - składka członkowska za ...(m-c/rok).