Ogłoszenia

Do wszystkich członków KS WIFAMA.

Przypominamy o obowiązku systematycznego wnoszenia opłat z tytułu członkostwa w Klubie Sportowym "Wifama". Wpłat można dokonywać bezpośrednio w sekretariacie klubu, hala sportowa. Łódź, ul. Niciarniana 1/3 u dyr. M. Kwiatkowskiego,
lub przelewem na konto klubu - Bank PKO BP 21 1020 3378 0000 1102 0106 7180 w tytule wpisując imię i nazwisko zawodnika - rocznik - składka członkowska za ...(m-c/rok).

Informujemy wszystkich zrzeszonych w naszym stowarzyszeniu, że wysokość miesięcznej składki członkowskiej dla członków KS Wifama (młodzików, kadetów, juniorów) wynosi 50,00zł.

Zarząd Klubu Sportowego WIFAMA

Aby zarejestrować nowego zawodnika w Klubie Sportowym WIFAMA, należy pobrać i wypełnić następujące dokumenty (do pobrania klikając w grafikę poniżej). Dokumenty te powinny zostać wydrukowane i podpisane przez obojga rodziców/opiekunnów prawnych.
 
Ponadto należy dostarczyć orzeczenie od lekarza uprawnionego do orzekania w sporcie dzieci i młodzieży*
Komplet dokumentów należy przekazać trenerowi.
 
 
 
 http://www.ngb.org.pl/wp-content/uploads/2014/01/pdf-150x150.png http://www.ngb.org.pl/wp-content/uploads/2014/01/pdf-150x150.png 

deklaracja członka
Klubu Sportowego WIFAMA

zobowiązanie zawodnika

*)

Badania sportowe dzieci i młodzieży do 21. roku życia, uprawiających amatorsko wybraną dyscyplinę sportu i posiadających lub ubiegających się o licencję na jej uprawianie.
Podstawa prawna:

Badania lekarskie, do których wykonania młodzi sportowcy są zobowiązani, określone zostały w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 22.12.2004r. (Dz. U. 2004, nr 282, poz. 2815).

Nasi partnerzy

Ośrodki szkolenia

Kontakt

REJESTRACJA ZAWODNIKA

dokumenty grafika

SZKOLENIE MŁODZIEŻY WSPIERANE PRZEZ UMŁ

ldz kreuje logo

Nasza lokalizacja