Ogłoszenia
Facebook
YouTube
Aby zarejestrować nowego zawodnika w Klubie Sportowym WIFAMA, należy pobrać i wypełnić następujące dokumenty (do pobrania klikając w grafikę poniżej). Dokumenty te powinny zostać wydrukowane i podpisane przez obojga rodziców/opiekunnów prawnych.
 
Ponadto należy dostarczyć orzeczenie od lekarza uprawnionego do orzekania w sporcie dzieci i młodzieży*
Komplet dokumentów należy przekazać trenerowi.
 
 
 
 http://www.ngb.org.pl/wp-content/uploads/2014/01/pdf-150x150.png http://www.ngb.org.pl/wp-content/uploads/2014/01/pdf-150x150.png 

deklaracja członka
Klubu Sportowego WIFAMA

zobowiązanie zawodnika

*)

Badania sportowe dzieci i młodzieży do 21. roku życia, uprawiających amatorsko wybraną dyscyplinę sportu i posiadających lub ubiegających się o licencję na jej uprawianie.
Podstawa prawna:

Badania lekarskie, do których wykonania młodzi sportowcy są zobowiązani, określone zostały w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 22.12.2004r. (Dz. U. 2004, nr 282, poz. 2815).

Ośrodki szkolenia

Kontakt

Harmonogram treningów

SZKOLENIE MŁODZIEŻY WSPIERANE PRZEZ UMŁ

ldz kreuje logo